Miksi nilkan liikkuvuus on tärkeää?

Miksi nilkan liikkuvuus on tärkeää kyykätessä?
 Kyykkytekniikassa keholta vaaditaan sekä hallintaa että liikkuvuutta vrt. tanssista tuttu demi plié
 Alaspäin mentäessä ja kantapäiden pysyessä maassa, tulee liikkuvuutta olla nilkassa tarpeeksi liikkeen onnistumiseksi
 Nilkan lisäksi myös polven ja lonkan liikkuvuus tulee olla riittävä
 Erityisesti lonkan rakenteiden vuoksi lonkan liikkuvuus on yksilöllistä –> yksilöllinen kyykkäysasento!
 Valakyykyssä huomio kohdistuu myös olkaniveliin ja rangan liikkuvuuteen käsien ollessa yläasennossa

Kyykky aiheena suoraan verrannollinen esimerkiksi tanssista tutun plién tekniikkaan
  Oma aukikierto on suorassa yhteydessä lonkan rakenteisiin = asennon yksilöllisyys
 …jolloin itselle oikea asento pliéssä tai grand pliéssä määräytyy taas oman aukikierron mukaan SEKÄ pätee yleisesti omaan tanssitekniseen osaamiseen, kun puhutaan aukikierrosta ja/tai lonkkien käytöstä
  Huomioita tanssista: demi plié ➡ nilkan liikkuvuus erityisesti tärkeä
  Plié toinen asento aukikierrossa ➡ rangan ja lonkkien liikkuvuus tärkeää ➡ verrannollinen valakyykkyyn, kun keppi on pään päällä

Samat periaatteet ovat läsnä, kun mietitään hyppyjen alastuloja. Liikkuvuus tulee olla nivelissä riittävä (nilkka, polvi ja lonkka), jotta kuorma jakautuu tasaisesti alastulon aikana. Esimerkiksi nilkan ollessa jäykkä ja liikkuvuuden vajavainen, voi seurauksena polvi kipeytyä, kun paino ei jakaudu alastullessa alaraajoille tarpeeksi tasaisesti. Polvi voi tällöin joutua kompensoimaan nilkan jäykkyyttä ja kipeytyä tämän seurauksena.

Lähteitä:

Facebook: https://www.facebook.com/dancefysio/       Instagram: https://www.instagram.com/dancefysio/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *